ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Проекти

 

 

 

 

Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Стартира поредната фаза от проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" за учебната 2019 / 2020 г.

В проекта са обхванати 40 ученици от 10 и 12 клас в 5 групи.