ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Национална програма "Отново заедно"

      През тази учебна година Педагогическият съвет на ПГХиХВТ „Дм.И.Менделеев“ гр. Варна взе решение да кандидатства по  Национална програма „Отново заедно“ на Министерство на образованието и науката, по която училището ни има право да включи до 21 ученици.  Програмата предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.  Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве. Програмата предоставя възможност на ученици от 8 до 11 клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището, да се включат във финансиран по програмата отдих, което включва: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни екскурзии.

     Ученическото туристическо пътуване ще се осъществи в периода 06.08.- 11.08.2022 г. за 6 дни/ 5 пълни пансиона/ в курорта Пампорово, хотел «Снежанка».

    Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извърши подбор за участие на учениците в НП “Отново заедно” – 2022 г. въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Следва всеки ученик и родител, които кандидатстват, да попълнят заявлението и да приложат документи, където е необходимо, както и да посочат дейностите, в които са взели участие. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще публикуваме списъка на одобрените 21 деца на сайта на училището.

   

 

 

 

Прикачени документи

Uvedomitelno_pismo_1.doc
Instruktazh.doc
Deklaratsiya.doc