ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Приложение 1 Оценка на нивото на въздействие на регистрите

Приложение 2 Уведомление за оттегляне на съгласие за обработка

Приложение 3 Искане за упражняване на права на субект на лични

Заповед РД10-32/18.10.18 г.

 

Телефон за контакт: 0879 823 610