ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

План-прием за учебната 2024-2025 година

 Специалности:

1. Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

2. Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

3. Очна оптика

4. Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти

5. Осигуряване на продуктова информация ( дневна/ дуална) форма на обучение

ВНИМАНИЕ! 

За специалност Очна оптика е необходимо в медицинското да е отбелязано цветоусещане

20190705_113624

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ohrZxhPPIqk

Прикачени документи

zap.priem.pdf
Grafik_priem 24-25.pdf