ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Прием

 

  ПРИЕМ 2023-2024 ГОДИНА

Документи за записване на ученик:

- заявление по образец;

- свидетелство за завършено основно образование - оригинал;

- медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар - оригинал /за специалност Очна оптика то да съдържа текст за нормално цветоусещане/;

За повече инфорормация изберете специалност от описаните.

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ОЧНА ОПТИКА" СЕ ИЗИСКВА В МЕДИЦИНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ДА ИМА ИЗРИЧЕН ТЕКСТ ЗА НОРМАЛНО ЦВЕТОУСЕЩАНЕ!

медицинско