ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

История

 

МенделеевДмитрий Иванович Менделеев е руски учен-енциклопедист – химик, физик, икономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог и въздухоплавател. 

През май 1949 г. с разпореждане на МС се открива първият химически техникум за страната в град Варна във връзка с предстоящото строителство на завода за калцинирана сода Девня. 

На 15.09.1949 г. в сградата на училище "Йордан Ноев"  80 ученика и трима учители с директор Златко Златев в една класна стая поставят началото на техникума по индустриална химия.  

Учебната 1950 - 1951 г. възпитаниците посрещат в нова сграда. 

1953 г. - завършва първият випуск химици, които произвеждат и първата сода в Девня.

1953-1954 г. -  техникумът става техникум по нефтопреработване. 

1954 г. - техникумът приема името на големия руски химик Дмитрий Иванович Менделеев за свой патрон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963 - 1964 г. - започва прием след завършен осми клас. 

1967-1968 г. - откриват се новите специалности "Монтьор на контролно-измервателни уреди" и "Монтьор на машини и апарати в химическата промишленост". 

1964 г. - възпитаници на техникума осъществяват пускане на завода за поливинилхлорид и получават първата българска пластмаса. 

1972 г. - колективът на техникума получава нова сграда в местността "Почивка", построена със съдействието на Химическия комбинат за минерални торове-Девня. За обучението на бъдещите химици са предоставени 20 кабинета за съвременно езиково обучение, електротехника, автоматизация и 12 химически лаборатории оборудвани с модерна апаратура. За целта са изразходвани близо два милиона лева.