ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Екип

 

Директор: 

Руслан Скулев

 

Зам.директор по УД:

Живка Желязкова

 

Зам. директор по УПД:

Таня Милушева

 

Главен счетоводител:

Кремена Узунова

 

Педагогически съветник: 

Иванка Велчева 

Комуникация с училищен психолог чрез платформа Shkolo.bg : Дигитална трансформация на училища

 Нашият учителски екип по общообразователни предмети:

УЧИЛИТЕ ЗА САЙТА_page-0001_1