ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна

Основно меню

 Снимки училище           

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

 

ПО

 

ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ

 

"ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ"

 

гр. ВАРНА

 

 

Актуални новини