ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии в град Варна

Основно меню

            

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

 

ПО

 

ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ

 

"ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ"

 

гр. ВАРНА