ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Публично обсъждане

 

        Информираме Ви за предстоящо публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)
„Надграждане на връзката на образованието с пазара на труда чрез разширяване на дуалната система на обучение в ПОО
 и подобряване средата на пребиваване в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ - гр. Варна“. 

       Каним Ви на събитието, което ще се проведе от 14:00 часа на 11 март /понеделник/ 2024 г. в Юнашки салон, гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ №1.

       Молим за Вашето съдействие да попълните и анкетата:  https://forms.gle/jwSj2Vgd83bGgS2e8