ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Бюджет

Бюджет на ПГХ и ХВТ за 2019 г.

Бюджет на ПГХ И ХВТ за 2020 г.

Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 31.03.2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 30.06.2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 30.09.2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 31.12.2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 31.03.2020 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 30.06.2020 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 30.09.2020 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 31.12.2020 г.

Отчет на бюджет на ПГХ И ХВТ за 2020 г.

Проекто бюджет 2021 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 31.03.2021 г.

Информация за изпълнение на бюджета на ПГХ и ХВТ към 30.06.2021 г.