ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

"Образование за утрешния ден"

 

Лого

Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

 

Проект "Образование за утрешния ден"

Kлуб за базови компютърни умения
Цел на проекта: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови). Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. 
Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, ще получи удостоверение за преминато обучение, което ще бъде издавано от електронната система за управление на проекта, подписано от директора на училището.

Участници:  ученици от 8 а и 8 в клас 
Ръководител: Теодора Николова
Теми:   Рекламни материали; Интерактивни презентации; Обработка видеоклипове
 
 

 На 19 юни от 14.30ч. във виртуалната класна стая в Школо се  проведе онлайн публична изява по проект „Образование за утрешния ден“. Бяха представени разработки на  участниците от клуб за базови компютърни умения. Гости на събитието бяха: г-жа А. Кирова – класен ръководител на учениците от 8в клас, г-жа К.Костадинова – учител по български език и литература, ученици от 8а  и 8в клас. 

        Г-жа Теодора Николова – ръководител на клуба изказа своята сърдечна благодарност на всички участници за положените усилия и поетата отговорност да завършат заедно работата по проекта.

Разгледайте разработките на учениците на следния линк:

 

 

Тридесет учители преминаха обучение  по проект "Образование за утрешния ден" по дейност 3.4 - обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа заобразователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи напреподаване чрез съвременни ИКТ.