ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти

 

Специалност: "Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти";

Професия: "Химик - технолог";

 

Разширено изучаване на английски език;

 

 Балообразуване (максимален бал 500 точки)

Балообразуването се определя от сбора на:

- 2 х оценката от "НВО по български език и литература";

- 2 х оценката от "НВО по математика";

- Оценките по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование от Свидетелството за завършено основно образование.

 

Срок на обучение - 5 години.

 

Курсът на обучение с разширено изучаване на английски език позволява изграждане на

професионалисти с отлични комуникативни умения и познания за разчитане и работа с

техническата и технологичната документация, с възможност за екипна работа с

високо чувство за отговорност, за работа с лекарствени средства и

парфюмерийно - козметични субстанции.

Придобитите професионални знания осигуряват възможности за

професионална реализация във фирми за производство на лекарства и 

козметични продукти и също така, за продължаващо обучение във ВУЗ.

 

Изходно ниво - ІІІ СПК.