ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Очна оптика

Свободни места след четвърти етап - няма

Специалност: "Очна оптика"

Професия: "Техник по очна оптика"

 

Разширено изучаване на Немски език.

 

Балообразуването се определя от сбора:

- 2 х оценката от "Тест по български език и литература";

- 2 х оценката от "Тест по математика";

- Оценките по химия и биология от Свидетелството за завършено основно образование.

 

Срок на обучение - 5 години.

 

Обучението обхваща теоретична подготовка в областта на очната, физиологичната и 

геометричната оптика и технологии.

Формират се умения за избиране, изработване, монтиране и измерване на 

корекционни и предпазни средства за очите (очила и контактни лещи) за

прецизна работа с оптични измервателни уреди (диоптометри, пупилометри и други).

Петгодишния курс на обучение с разширено изучаване на немски език позволяват

възможност за екипна работа, а придобитите професионални знания осигуряват

чудесни възможности за продължаващо обучение.

 

Изходно ниво - ІІІ СПК.