ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

 

Специалност: "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"

Професия: "Техник - технолог по качеството на храни и напитки"

 

Разширено изучаване на английски език;

 

Балообразуване (максимален бал 500 точки)

Балообразуването се определя от сбора:

- 2 х оценката от НВО по български език и литература;

- 2 х оценката от НВО по математикa;

- Оценките по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование от Свидетелството за завършено основно образование.

 

Срок на обучение: 5 години.

 

Завършилите успешно курса на обучение с разширено изучаване на английски език

притежават необходимите знания, умения и самочувствие да ръководят

собствен бизнес или да се реализират като осъществяващи контрол на безопасността и

качеството на предлаганите храни и напитки в търговската мрежа, във фирмени и

сертифициращи лаборатории, в структурите на Агенцията по безопасност на храните, в

предприятия от хранително - вкусовата промишленост.

Придобитите професионални знания и отличните умения за работа със специализиран софтуер

осигуряват чудесни възможности за продължаващо обучение в бакалавърски и

магистърски програми в станата и чужбина.

 

Изходно ниво - ІІІ СПК.