ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Свободни места след трето класиране: няма

 

Специалност: "Технологичен и микробилогичен контрол в химични производства"

Професия: "Лаборант"

 

Разширено изучаване на Английски език;

 

Балообразуването се определя от сбора:

- 2 х оценката от "Тест по Български език и литература";

- 2 х оценката от "Тест по Математика";

- Оценките по Химия и Биология от Свидетелството за завършено основно образование.

 

Срок на обучение: 5 години.

 

Завършилите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка в

областта на химичните технологии, биохимията и микробиологията.

Петгодишния курс на обучение с разширено изучаване на английски език,

позволява изграждане на професионалисти с доказани умения и навици за

работа, даващи чудесна възможност за реализация като лаборанти във всички

направления на химическата промишленост и технологии.

Придобитите професионални знания осигуряват чудесни възможности за

продължаване на образованието във ВУЗ.

 

Изходно ниво - ІІІ СПК

https://www.youtube.com/watch?v=Z7oDrNubM94