ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Прием 2022-2023г.

 Заповед за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване 

Свободни места след трето класиране:

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти - РИЧЕ_АЕ - 0 места

Осигуряване на продуктова информация - РИЧЕ_АЕ_дуална форма на обучение - 0 места

Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства - РИЧЕ_АЕ - 0 места 

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки - РИЧЕ_АЕ - 0 места 

Очна оптика - РИЧЕ_НЕ - 0 места

Документи за записване на ученик:

- заявление по образец;

- свидетелство за завършено основно образование - оригинал;

- медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар - оригинал /за специалност Очна оптика то да съдържа текст за нормално цветоусещане/;

За повече инфорормация изберете специалност от описаните.

 Във връзка с подаване на заявления за получаване на еднократна помощ за осмокласници, Ви уведомяваме, че от 19 юли 2022 г. (вторник) можете да получите необходимата служебна бележка, за записан ученик в първи клас, от техническия секретар на училището, ет. 2, от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
учебна 2022/2023 година

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ОЧНА ОПТИКА" СЕ ИЗИСКВА В МЕДИЦИНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ДА ИМА ИЗРИЧЕН ТЕКСТ ЗА НОРМАЛНО ЦВЕТОУСЕЩАНЕ!

медицинско

Прикачени документи

Scan_20220708 (6).pdf