ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна

Прием 2021-2022г.

За повече инфорормация изберете специалност от описаните.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ОЧНА ОПТИКА" СЕ ИЗИСКВА В МЕДИЦИНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ДА ИМА ИЗРИЧЕН ТЕКСТ ЗА ЦВЕТОУСЕЩАНЕТО ОТ ЛЕКАР ОФТАЛМОЛОГ!

медицинско