ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Прием 2021-2022г.

СПИСЪК на броя на незаетите места след трети етап на класиране и записване по профили и специалности от професиии:

Паралелка Свободни места
1 Химик - технолог Технология на фармацефтични и парфюмерийно-козметични продукти_РИЧЕ_АЕ 5
       
2 Лаборант Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства - РИЧЕ_АЕ 9
3 Техник - технолог по качеството на храни и напитки Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки_РИЧЕ_АЕ 3
       

 

Документи за записване на ученик:

- заявление по образец;

- свидетелство за завършено основно образование - оригинал;

- медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар - оригинал /за специалност Очна оптика то да съдържа текст за нормално цветоусещане/;

- служебна бележка с резултатите на ученика от НВО след 7 клас - оригинал.

График на   дейностите на училищната комисия по приема на ученици в  VІІІ клас за учебната 2021/2022 година

 

03.08. - 09.09.2021г.вкл. от 08,00 до 16,30 ч. - попълване на  незаети места след трети етап на класиране

Заповед план-прием след трето класиране

Заповед държавен план-прием

За повече инфорормация изберете специалност от описаните.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ОЧНА ОПТИКА" СЕ ИЗИСКВА В МЕДИЦИНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ДА ИМА ИЗРИЧЕН ТЕКСТ ЗА НОРМАЛНО ЦВЕТОУСЕЩАНЕ!

медицинско