ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии в град Варна

Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия

 

Специалност: „Осигуряване на продуктова информация"

Професия: „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия"

 

Дуално обучение съвместно с dm България;

Разширено изучаване на Английски език;

 

Балообразуването се определя от сбора на:

- 2 х оценката от "Тест по Български език и литература";

- 2 х оценката от "Тест по Математика";

- Оценките по Химия и Биология от Свидетелството за завършено образование.

 

Срок на обучение - 5 години.

 

Дуална форма на обучение в срок от 5 години с разширено изучаване на английски език. Специалността е свързана със задълбочени теоретични познания, отлична езикова култура и работа в екип. Професионалното обучение е свързано с  осигурена практика от фирма „дм България“ ЕООД, която активно съдейства за осъвременяване на учебната база и предоставя възможност за работа на реални работни места. Професионалната реализация може да се осъществи както в „дм България“ ЕООД, така и във фирмите „Дрогерии Лили“ и „Дъглас“.

 

Изходно ниво с ІІІ ПКС