ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии в град Варна

Прием 2020-2021г.

График на дейностите по държавния план - прием за учебната 2020_2021 година

Съобщение относно допълнителния държавен план - прием в ХІ клас за учебната 2020_2021 година

 

Информация за свободни места след трети етап на

план - приема за учебната 2020/2021 г. 

на 10.09.2020 г.

1. За специалност "Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства" - 9 места;

2. За специалност "Очна оптика" - 2 мeста.

 

Моля, изберете специалност от описаните.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ОЧНА ОПТИКА" СЕ ИЗИСКВА В МЕДИЦИНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ДА ИМА ИЗРИЧЕН ТЕКСТ ЗА ЦВЕТОУСЕЩАНЕТО ОТ ЛЕКАР ОФТАЛМОЛОГ!

медицинско