ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Изпити и сесии

Януарска изпитна сесия 

ще се проведе от 04.01.2022 г. до 31.01.2022 г., съгласно заповед РД 10 - 136 / 04.11.2021 г. и График за явяване на изпити за :

оформяне на годишни оценки на ученици от самостоятелна форма на обучение

приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение

 

 

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Сесия май – юни
 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на
  професията) - 3 юни 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Допълнителни ДЗИ по желание на ученика - от 26 май до 3 юни 2022 г.

 

 • Сесия август – септември
 • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на
  професията) - 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Допълнителни ДЗИ по желание на ученика - от 29 август до 2 септември 2022 г.