ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДИППК 2022/2023

ИНФОРМАЦИЯ  във връзка с II задължителен ДИППК

 • Сесия май – юни 2022/2023

утвърдена съгл. заповеди на директора на училището 

 1. Варианти за избор, по които може да се проведе задължителния ДИППКв ПГХ и ХВТ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK)
 • Писмена работа върху изпитна тема ( в частта теория по професия) и индивидуално задание по практика (в частта практика на професията)
 • Защита на дипломен проект в теоритична и практическа част по професията
 1. Дати за провеждане на задължителния ДИППКв ПГХ и ХВТ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK) :
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч., кл. стая 201 
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) –  01 юни и 02 юни 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Защита на дипломен проект в теоретична и практическа част по професията

               29.05.2023г. , начало  08.30 ч. за учениците от всяка специалност – част ТЕОРИЯ

              01 юни и 02 юни 2023 г., начало 08,30 ч.– част ПРАКТИЧЕСКА

Януарска изпитна сесия 

ще се проведе от 04.01.2022 г. до 31.01.2022 г., съгласно заповед РД 10 - 136 / 04.11.2021 г. и График за явяване на изпити за :

оформяне на годишни оценки на ученици от самостоятелна форма на обучение

приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение

 

 

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Сесия май – юни
 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на
  професията) - 3 юни 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Допълнителни ДЗИ по желание на ученика - от 26 май до 3 юни 2022 г.

 

 • Сесия август – септември
 • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на
  професията) - 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Допълнителни ДЗИ по желание на ученика - от 29 август до 2 септември 2022 г.