ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Изпити и сесии

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 • Сесия май – юни
 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на
  професията) - 3 юни 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Допълнителни ДЗИ по желание на ученика - от 26 май до 3 юни 2022 г.

 

 • Сесия август – септември
 • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Втори държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на
  професията) - 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.;
 • Допълнителни ДЗИ по желание на ученика - от 29 август до 2 септември 2022 г.