ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Изпити и сесии

Държавен изпит за придобиване на степен професионална квалификация (СПК)

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

  • Сесия септември
  • Теория – 09 септември 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Практика – 10-13 септември 2021 г., начало 09,00 ч.

Заповед на директора №РД10-520/26.08.2021 г. за организирането и провеждането на ДИ СПК

Сесия месец Август-Септември

 

График  и Заповед РД10-503/09.07.2021 г.  за провеждане на поправителна сесия за оформяне на годишните  оценки за ученици  в самостоятелна и дневна форма  на обучение през  учебната  2020/2021 година.

 

Допълнителна изпитна сесия месец Юли

 

График  и Заповед РД10-497/30.06.2021 г.  за провеждане на сесия за оформяне на срочни и годишните  оценки за ученици  в  дневна форма  на обучение през  учебната  2020/2021 година.

 

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

  • Сесия август – септември
  • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. –
    02 септември 2021 г.

Заповед на директора №РД10-490/25.06.2021 г. за организирането и провеждането на ДЗИ

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Сесия месец Юли

 

График стр.1 , График стр.2 и Заповед РД10-497/30.06.2021 г.  за провеждане на сесия за оформяне на срочни и годишните  оценки за ученици  в самостоятелна и дневна форма  на обучение през  учебната  2020/2021 година.