ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Изпити и сесии

 

Сесия месец Юни

График и Заповед РД10-218/13.05.2021 г.  за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация I-ва изпитна сесия ЮНИ за СПК III на ученици от 12 клас в дневна форма на обучение.

 Сесия месец Май

График и Заповед РД10-418/13.05.2021 г. за провеждане на I-ва поправителна изпитна сесия МАЙ за определяне на годишна оценка на ученици от 12 клас в дневна форма на обучение и   II-ра приравнителна изпитна сесия МАЙ за определяне на годишна оценка на придошли ученици в дневна форма на обучение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИ

Национално външно оценяване (НВО)

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
Х клас
 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

 

 Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 Сесия май – юни

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –
  31 май 2021 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. –
  02 септември 2021 г.

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Изпити за определяне годишна оценка (СФО)

График и Заповед РД10-209/18.01.2021 г. и график за провеждане на I-ва изпитна сесия ФЕВРУАРИ за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение /СФО/ 

Приравнителни изпити за определяне годишна оценка (ДФО)

График и Заповед РД10-209/18.01.2021 г. и график за провеждане на I-ва изпитна сесия ФЕВРУАРИ приравнителни изпити на ученици в дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година