ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЗИ / ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДИППК 2022/2023

 

ИНФОРМАЦИЯ във връзка с информация с дати за провеждане на държавни зрелостни изпити/

задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

сесия август - септември

 Подаване на заявление за допускане - 26.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

 

ДЗИ по български език и литература - 24 август 2023 г.,  начало: 08:30 ч.

Втори задължителен ДЗИ / ЗДИППК ( в частта му по теория на професията) - 25 август 2023 г., начало: 08:30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика  - в периода 28 август - 1 септември 2023 г.

https://pghhvt-varna.com/uploads/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%E2%84%96%D0%A0%D0%9409-4063_30082022%20%D0%94%D0%97%D0%98.pdf

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  във връзка с II задължителен ДИППК

  • Сесия май – юни 2022/2023

утвърдена съгл. заповеди на директора на училището 

  1. Варианти за избор, по които може да се проведе задължителния ДИППКв ПГХ и ХВТ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK)
  • Писмена работа върху изпитна тема ( в частта теория по професия) и индивидуално задание по практика (в частта практика на професията)
  • Защита на дипломен проект в теоритична и практическа част по професията
  1. Дати за провеждане на задължителния ДИППКв ПГХ и ХВТ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK) :
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч., кл. стая 201 
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) –  01 юни и 02 юни 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Защита на дипломен проект в теоретична и практическа част по професията

               29.05.2023г. , начало  08.30 ч. за учениците от всяка специалност – част ТЕОРИЯ

              01 юни и 02 юни 2023 г., начало 08,30 ч.– част ПРАКТИЧЕСКА

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ във връзка с датите и графика за поправителна сесия: месец Aвгуст 2022/ 2023 г. по Математика, Български език и литература.