ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

НАП - ЗДРАВНИ ВНОСКИ

 

Материали предоставени от НАП, относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици:

 

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view 

НАП - ЗДРАВНИ ВНОСКИ - Изображение 1