ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Заповед РД10-199/04.01.21 г. на Директора за продължаване обучението в ОРЕС 

Заповед РД10-199/04.01.21 г. на Директора за продължаване обучението в ОРЕС  - Изображение 1