ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Възстановяване на присъствен учебен процес от 19.02.2021 г.

Възстановяване на присъствен учебен процес от 19.02.2021 г.

За учениците от X, XI и XII класове занятията ще бъдат провеждани в присъственно, съгласно графика от заповед  Заповед №РД10-278/15.02.2021 г.