ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ВАЖНО!!! РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 25.03.2020Г.

РАЗПИСАНИЕ

 

 НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 25.03.2020Г.

 

1 ЧАС         10,00    -    10,30

2 ЧАС         10,40    -    11,10

3 ЧАС         11,20    -    11,50 

МЕЖДУЧАСИЕ 30 МИНУТИ 

4 ЧАС         12,20    -    12,50 

5 ЧАС         13,00    -    13,30

6 ЧАС         13,40    -    14,10

7 ЧАС         14,20    -    14,50

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪГЛАСНО СЛЕДНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

 Седмично разписание дистанционно обучение

ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ПРЕПОДАВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ!

УЧАСТИЕТО В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ Е ЧРЕЗ ПОЛЗВАНИТЕ ФОРМИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ!

УЧАСТВАЙТЕ РЕДОВНО В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ!

ВАЖНО!!! РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 25.03.2020Г.  - Изображение 1