ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Обучение на ротационен принцип

Уважаеми ученици, родители и учители, Във връзка със справка на РЗИ - Варна от 01.12.2021 г.

за спад на заболеваемостта под 500 на 100 000 души  и заповед №РД09-4755/30.11.2021 г. на МОН,

от утре 02.12.2021 г. до 08.12.2021г.  /вкл./ -  учениците от 

VIII, XI  и XII клас ще се обучават присъствено в сградата на гимназията.

IХ и X клас ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.

В периода от 09.12.2021г. до 15.12.2021г. /вкл./ - учениците от

VIII и XI и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/

Х и X клас  ще се обучават присъствено в сградата на гимназията.

Учебните часове ще се провеждат по утвърден график.

 

 

 

Обучение на ротационен принцип - Изображение 1