ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Удължаване на обучението в електронна среда от разстояние за периода от 27.11 до 21.11.2020 г.

На основание на решение на Министъра на здравеопазването Заповед NoРД 01-675/25.11.2020 г. се удължава обучението в ОРЕС до 21.12.2020 г.

Заповед на директор на ПГХХВТ"Д.И.Менделеев"