ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Удължаване на обучението в електронна среда от разстояние за периода от 12.11 до 22.11.2020 г. включително.

Въз основа на Решение на Областния кризисен щаб за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна учебните занятия в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" ще се провеждат  от разстояние в електронна среда до 22.11.2020 г. включително при досегашното седмично разписание и график на часовете.

Удължаване на обучението в електронна среда от разстояние за периода от 12.11 до 22.11.2020 г. включително. - Изображение 1