ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Учебно-възпитателния процес в електронна среда от разстояние за учениците от VIII до XII клас се продължава за периода от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ и Заповеди на началника на РУО Варна № РД 06-1528/19.11.2020 г. и № РД 06-1529/19.11.2020 г., протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19  на територията на област Варна, както и Заповед № РД 10-137/20.11.2020 г. на Директора на ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев"  се продължава учебно-възпитателния процес в електронна среда от разстояние за учениците от VIII до XII клас за периода от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

 График на часовете:

Учебно-възпитателния процес в електронна среда от разстояние за учениците от VIII до XII клас се продължава за периода от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително. - Изображение 1