ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Учебно-възпитателния процес в електронна среда от разстояние за учениците от VIII до XII клас се продължава за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. включително.

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката РД09-3610/31.12.20 г. в периода от 04.01.21 г. до 31.01.21 г. обучението за учениците от VIII до XII клас ще бъде провеждано в електронна среда от разстояние /ОРЕС/.

Учебно-възпитателния процес в електронна среда от разстояние за учениците от VIII до XII клас се продължава за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. включително. - Изображение 1