ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Стартира проект по Оперативна програма "Региони в растеж"- 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002

Започнаха строителни дейности по модернизация на образователната инфраструктура - ремонт на Учебен корпус, Лабораторен корпус, дворно пространство в Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий Иванович Менделеев“, гр. Варна“

Стартира проект по Оперативна програма "Региони в растеж"- 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 - Изображение 1