ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Родителска среща за учениците от 8 клас

П О К А Н А  З А  Р О Д И Т Е Л С К А   С Р Е Щ А

З А  У Ч Е Н И Ц И Т Е  О Т  V І І І  К Л А С

 

Уважаеми родители, ръководството на ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев", гр. Варна

Ви уведомява, че на 10.09.2020 г. (четвъртък), от 18:00 часа ще се проведе 

родителската среща за учениците от 8 клас.

Мястото на провеждане ще бъде плаца пред гимназията, като

се спазват задължителните противоепидемични мерки 

(поддържане на социална дистанция, носене на маски и ръкавици).

При лоши метеорологични условия, 

срещата ще се проведе във Физкултурния салон на гимназията.

 

Очакваме Ви!

Родителска среща за учениците от 8 клас - Изображение 1