ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК 29.10.2020 г.

Във връзка със Заповед NоРД 09-2980/28.10.2020 г. на Министъра на образованието се преустановява присъствения образoвателен процес от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително за учениците от VIII до XII клас. Oбучението в Четвъртък 29.10.2020 г. ще се провежда, както следва: 

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ VIII КЛАСОВЕ

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ IX КЛАСОВЕ

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ X КЛАСОВЕ

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ XI А КЛАС

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ XI Б КЛАС

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ XII А КЛАС

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК 29.10.2020 г. - Изображение 1РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК 29.10.2020 г. - Изображение 2РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК 29.10.2020 г. - Изображение 3РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК 29.10.2020 г. - Изображение 4РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК 29.10.2020 г. - Изображение 5РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЧЕТВЪРТЪК 29.10.2020 г. - Изображение 6