ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

  

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕДИЗВИКА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ НА ПГХ И ХВТ „ДМ. ИВ. МЕНДЕЛЕЕВ“-ВАРНА

     
      На 12.03.2024 година , Областният информационен център - Варна, като част от Звеното за публични консултации към
РСР на Североизточен регион, проведе публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)
„Надграждане на връзката на образованието с пазара на труда чрез разширяване на дуалната система на обучение в ПОО
и подобряване средата на пребиваване в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ - гр. Варна“. 
      За повече информация на линка по-долу:
 
Публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) - Изображение 1