ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Промяна в график на учебни занятия 04.06.2021 г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

поради провеждането на държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация на 04.06.2021 г. от 8:00 до 12:00 часа е променено

седмичното разписание на учебните занятия на 04.06.2021 г. съгласно заповед на директора РД10-439/21.05.2021 г. , 

Промяна в график на учебни занятия 04.06.2021 г. - Изображение 1