ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Проект "Подкрепа за успех"

 

Стартира поредната фаза от проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" за учебната 2019 - 2020 г.

В проекта са обхванати 40 ученици от 10 и 12 клас в 5 групи.

Проект "Подкрепа за успех" - Изображение 1