ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Присъствени учебни занятия

12 клас продължават присъствени учебни занятия, като единствена паралелка в съответния клас в училището, съгласно Заповед №РД10-278/15.02.2021 г.

Останалите паралелки продължават, както следва:

от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас