ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Преустановен присъствен учебен процес

Уважаеми колеги, ученици, родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и съгласно Заповед РД10-317/12.03.2021 г. на Директора на ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев", Заповед РД01-786/11.03.2021 г. на РЗИ-гр.Варна и  решение на областния кризисен щаб от 11.03.2021 г. се прекратяват всички присъствени учебни занятия. Те ще се провеждат онлайн в следващите дни, до 26 март.


Моля Ви да проявим търпение и разбиране, живота и здравето на учениците и учителите е на първо място. Надяваме се, че това ограничаване ще е за кратко, и нека не спираме да работим усърдно с учениците си в електронна среда.

 

С уважение:

Ръководството