ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Посещение на Кмета на гр. Варна г-н Иван Портних в сградата на ПГХ и ХВТ

Днес 03. 06., Кмета на град Варна г-н Иван Портних, посети Професионална гимназия по 

химични и хранително - вкусови технологии "Д. И. Менделеев" - Варна.

Заедно с директора на гимназията г-н Руслан Скулев, разгледаха до какъв етап е

стигнал ремонта на сградата, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж".

 

На срещата, г-н Портних се информира за план-приема за учебната 2020/2021 година и за

новата професия "Дрогерист" /специалност "Консултант, козметични, парфюмерийни, биологични продукти и

битова химия"/, която се разкрива през новата учебна година.

Обучението ще бъде в дуална форма съгласно стандартите и изискванията на бизнеса.

 

Посещение на г-н Портних

Посещение на г-н Портних

 

Посещение на Кмета на гр. Варна г-н Иван Портних в сградата на ПГХ и ХВТ - Изображение 1