ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Поетапно възстановяване на присъствените занятия от 4 февруари

Уважаеми колеги, ученици и родители,

От началото на втори учебен срок (04.02.2021 г.) се възстановяват поетапно присъствените занятия за определени класове по следния начин:

04.02-17.02.2021г. - за учениците от 8 и 12 класове (след тази дата учениците се връщат онлайн)

18.02-02.03.2021г. - за учениците от 10 и 11 класове (след тази дата учениците се връщат онлайн)

04.03-17.03.2021г. - за учениците от 9 и 12 класове (след тази дата учениците се връщат онлайн)

За ученици, които по някаква причина не могат да се върнат присъствено, техните родители трябва да подадат заявление, че желаят детето им да се обучава в ОРЕС, и трябва да попълнят декларация, че ще осигурят подходящо електронно устройство, чрез което детето да се обучава онлайн. Напомням, че за тези ученици включването на тяхната камера по време на виртуалните часове е абсолютно задължително, иначе получават отсъствие.

За всички останали ученици, в периодите, в които се обучават неприсъствено, въвеждаме следните правила:

1.Учениците са длъжни да провеждат електронните часове в домашна обстановка. Нямат право да бъдат в градината, в мола, на пътя или някъде другаде във времето, когато трябва да бъдат в час. Ако на семейството се наложи да пътува извънредно по време на час, има процедура със заявление от родителя до директора за освобождаване на детето от занятия за конкретния ден.

2.Всеки един ученик във всеки един учебен час трябва да даде доказателство на учителя, че реално се намира зад екрана на устройството, с което се е включил в Тиймс. Такова доказателство може да бъде: моментно включване на камера, вербално или писмено отговаряне на въпрос на учителя, вербално или писмено задаване на въпрос по темата на урока. Учителите имат право да напишат отсъствие на ученик, за когото имат основателно подозрение, че е включил устройство, но не стои пред него, не слуша урока и не участва по никакъв начин в обучението. 

3.Ако има срив на електричество или интернет по време на виртуален час, родител (не ученик) трябва незабавно да уведоми по телефон класния ръководител, за да бъдат взети под внимание непредвидените обстоятелства. 

Приложено  линк към заповедта за поетапното въстановяване на присъствените учебни занятия: Заповед № РД10-214/29.01.2021г.