ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Отменени изпитни сесии

Поради удължаване на времето за ОРЕС за учениците в дневна форма до 31.01.2021 г. изпитните сесии за ученици в дневна  и самостоятелна форма на обучение се отменят, съгласно заповед на Директора РД10-195/18.12.2020 г.

Отменени изпитни сесии - Изображение 1