ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Откриване на учебната година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

Уважаеми родители и ученици,

във връзка с настоящата извънредна обстановка

откриването на новата учебна 2020-2021 година,

ще се проведе по следния начин:

 

1. Учениците от 8 клас и техните родители да се явят в 09:30 часа;

 

2. Учениците от 9, 10, 11 и 12 класове (и техните родители) да се явят в 09:00 часа.

 

Необходимо е задължително да се спазват всички противоепидемични мерки!

 

От Ръководството 

Откриване на учебната година - Изображение 1