ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Отбелязване на националния празник 3 Март в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев"

 

 

 

 

Отбелязване на националния празник 3 Март в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" - Изображение 1Отбелязване на националния празник 3 Март в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" - Изображение 2Отбелязване на националния празник 3 Март в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" - Изображение 3Отбелязване на националния празник 3 Март в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" - Изображение 4Отбелязване на националния празник 3 Март в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" - Изображение 5Отбелязване на националния празник 3 Март в ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" - Изображение 6