ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

От Понедлник 12 Април до 23.04.21 г., присъствено в класните стаи се връщат учениците от VIII, X и XII клас

Уважаеми ученици, колеги, родители,

съгласно заповед на Директора на ПГХ и ХВТ"Д.И.Менделеев" и Заповед на Министъра на здравеопазването

от Понедлник 12 Април до 23.04.21 г., присъствено в класните стаи се връщат учениците от VIIIX и XII класове, а от 26.04.21 г. до 29.04.21 г. - IX и XII класове

Останалите ученици продължават обучението си в електронна среда.

Ще Ви държим в течение какво ще се случва след това, ситуацията е динамична и трябва да сме гъвкави.

Моля всички да проявим отговорно поведение, за да можем да завършим успешно учебната година.

С уважение:

Ръководството

Приложено Ви изпращаме заповед на Директора на ПГХ и ХВТ"Д.И.Менделеев" и Заповед на Министъра на здравеопазването

От Понедлник 12 Април до 23.04.21 г., присъствено в класните стаи се връщат учениците от VIII, X и XII клас - Изображение 1