ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Оставаме в неприсъствена (онлайн) форма на обучение до 11 април

Уважаеми колеги, ученици и родители, съгласно заповед на Директоразаповед на МОН оставаме в неприсъствена (онлайн) форма на обучение до 11 април. Що се отнася до дните 1 и 2 април, съгласно действащите в момента разпоредби и заповеди, всички ученици учат онлайн. Учениците от 8 до 11 клас са в пролетна ваканция от 3 до 11 април. Дванадесетокласниците ще продължат да учат онлайн до сряда, 7 април, включително. На 12 април всички отново учим, но тепърва ще стане ясно кои класове ще се върнат присъствено в училище и кои ще продължат да учат онлайн.Ще има поетапно връщане на учениците в присъствена форма по график, който тепърва ще бъде изработен от експертите на Министерство на образованието и науката.

 

С уважение:

Ръководството