ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Осигуряване на психологическа подкрепа в условията на обучение от разстояние

Осигуряване на психологическа подкрепа в условията на обучение от разстояние - Изображение 1