ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Организация на обучение в електронна среда

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с влязла в сила заповед № РД01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването Ви информирам за създадената организация:

  1. График за провеждане на обучението на учениците в електронна среда;
  2. Осъществяване на комуникация с учителите, материали и ресурси чрез електронен дневник- shkolo.bg, Viber групи, Messenger групи, електронни пощи на учителите, издателства и платформи;

Надяваме се да се включите активно в организираното дистанционно обучение.

 

От Ръководството 

Организация на обучение в електронна среда - Изображение 1