ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Обучителен процес месец Май

Уважаеми ученици, учители и родители,

Съгласно заповеди No01-274 от 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, NoРД09-1028 от 29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, NoРД10-399/05.05.2021 г. на директора на ПГХиХВТ"Д.И.Менделеев" учебните занятия на всички ученици през месец май ще се провеждат по следния график:

Дните до 4 май включително, както и 6 май са неучебни.

На 5 и 7 май 2021 г. (само тези дни са учебни от следващата седмица) - IX и XII клас - присъствено, VIII, X и XI - в електронна среда.

От 10 до 14 май 2021 г. - IX, XI и XII клас - присъствено, VIII и X - в електронна среда.

От 17 до 28 май 2021 г. - VIII, X и XI клас - присъствено, IX - в електронна среда.

Весели Великденски презници!