ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Обучение на служители "дм България" ЕООД

През учебната 2019 / 2020 година в ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" ще се проведе начално обучение по част от професията "Химик - технолог" с квалификация III СПК за 20 служители на фирма "дм България".

Обучение на служители "дм България" ЕООД - Изображение 1