ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Обучение на ротационен принцип

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със заповед на РЗИ - Варна от 04.02.2022 г.

и заповед №РД09-2224/04.02.2022 г. на МОН,

от  07.02.2022 г. до 11.02.2022г.  /вкл./ -  учениците от 

VIII и XII клас ще се обучават присъствено в сградата на гимназията.

IХ, X и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.

Учебните часове ще се провеждат по утвърден график.

 

Обучение на ротационен принцип - Изображение 1