ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Национална седмица на четенето

 

   Във връзка с провеждането на Национална седмица на четенето 9.12-13.12.2019г. в ПГХХВТ "Д. И. Менделеев"  - Варна са планирани следните дейности:

       1. Запознаване на учениците с електронната платформа "Книговище" - 12.12.2019 в часа на класа;

       2. "Донеси, сподели, вземи книга" - съвместна инициатива на Ученическия съвет в гимназията и учителите по БЕЛ в рамките на седмицата 09.12-13.12.2019г.;

       3."Да четем заедно" - дни на четенето за ученици, учители и родители в рамките на седмицата 09.12-13.12.2019г.;

       4. "Моята любима книга" - разговор в часа на класа на 12.12.2019г.

Национална седмица на четенето - Изображение 1