ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Начало на учебната 2021/2021

ГРАФИК НА НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

9:00 часа за учениците на ПГХ и ХВТ "Д.И.Менделеев" от IX, X, XI, XII класове

9:30 часа за учениците на ПГХ и ХВТ "Д.И.Менделеев" от VIII клас

Начало на учебната 2021/2021 - Изображение 1