ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ОЧНА ОПТИКА" СЕ ИЗИСКВА В МЕДИЦИНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ДА ИМА ИЗРИЧЕН ТЕКСТ ЗА ЦВЕТОУСЕЩАНЕТО ОТ ЛЕКАР ОФТАЛМОЛОГ!

медицинско

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС - Изображение 1